Ammoniaktraining.nl

Veilig omgaan met ammoniak en CO2

Ammoniak is naast een veelgebruikt en zeer goed natuurlijk koudemiddel ook toepasbaar als denoxmiddel en component van stikstofhoudende kunstmest. Daarnaast wordt de waterige oplossing (NH4OH) voor vele doeleinden gebruikt. Vanwege het grote gezondheidsgevaar bij hogere concentraties is ammoniak bij gebruikers, hulpverleners bij calamiteiten en vergunningverstrekkende instanties soms geen populair middel. Onbekend maakt onbemind! Daarom heeft Falck in samenwerking met Van de Logt & Joosten Training - Coaching BV en GEA Refrigeration Netherlands NV de jaren geleden ontwikkelde training voor gebruikers van ammoniak en CO2-installaties doorontwikkeld tot een professionele NH3- en CO2-veiligheidstraining.

Het kennen van specifieke kenmerken, risico's en de gevaren van NH3 en CO2 en het herkennen en beschrijven van een mogelijk onveilige situatie staan centraal.

Lees meer »

Vraag direct een
training aan

Ammoniakvideo

Bekijk de video


Bekijk de demonstratievideo van de ammoniaktraining.


Klik hier »